Historia om Lastebiltransport på Hatlestrand

 

 

På bilete ser me besten – Kristian Stølen med sin første lastebil eit Chvrolet , bilete er tatt for dei som er kjende ,  med ferista på Teigen . Bilete er tatt i sambande med bygginga av veien til Teigen .

Oppå panseret sit hunden taffen som var ein fast passasjer i bilen . Bilete er frå ca 1935 – 36

 

Bilde under er sikkert i sambande med vegbygginga  til teigen , men bilde er tatt i sandtaket som var på tveitane .

Legg merke til soldegrinda som står montert på lastebilplanet , dei spadde grusen og kasta den gjennom og når dei kom fram til levering , så var det å spa grusen av igjen .

 

 

Da var i 1935 bestefaren min begynte med biltranspoprt på Hatlestrand , Første bilen som biletene viser , fekk han sendt med båt til Vikane . Derifrå kjørte han den til Hatlestrand der dei første kvelden gjorde den om med benker bak på lasteplanet , for så og kjøra til Ølve dagen etter på stevne , med planet fult i passasjerar .

 

 

 

Bilete over, er tatt på Stølen , og de skimtar så vitt i grinda som var på hovudvegen der, bak lastebilen .

Slike grinder var de mange av i den tida , så mykje av tida gjekk vekk i opning og lukking  av dei .

 

 

 

 

 


 

Her ser me det som var hans første personbil , det var og den første personbilen på Hatlestrand . Bilete er teke  på ein søndagstur til vikane ein sumarsdag i 1938.

Med denne bilen kjørte han drosje.

Bilete under syner same bilen der han blir beundra , antagleg nett etter  den kom til Hatlestrand .

 

 

 

Denne bilen blei ståande rolig i krigsåra da det var ikkje så lett og få tak i bensin , og etter krigen blei den seld .

 

 

 

Her er det Nils Hjortland til venstre og besten som sit på stigtrinnet . Reperering var vel sikkert

 noko som var vanleg og gjera sjølve .

 

 

 


1951

 

 

Dette er ein Fargo . Bilete er teke i 1954 men kor tid han fekk denne bilen , veit eg ikkje . Bilde er teke utanfor huset på Stølen.

Under ser de same bilen , bilde er tatt på snuplassen på Netland . Bak ser de Margrethe og Harald Jacobsen .

 

 

 

 

 

 


Ny bil i 1956

 

 

 

 

Dette er ein Ford Thames . Første  bilen som vart kjøpt ny.

 

 

 

Her er mor mi, Astrid , avbilda på skjermen . Dei skal  kjøre flyttelass til Notodden for bror til

besten , Anders Stølen , som  skal begynne som skuleinspektør der .Bilde er tatt ved Dyrskar – Røldal.

                                                          

 

 


Første Kranbil 1962

Daffen.

 

 

 

Her blir far min Lars Ekeland med og kjører , bilde er tatt nede på kaien på Gjermundshavn .

HSD lageret ser de i bakgrunnen .

 

 

 


Mjelkebil

 

Denne bilen , ein bedford som vart kjøpt i 1965 , blei det kjørt mjelk til meieriet på

Mundheim med . Bilen var eit år gammal når den vart kjøpt og den vart kjørt av Audun Netland som

 Kjørte for besten i mange år..

Som det ser var det to høgder med spann oppå bilen , og desse skulle først opp frå bakken, eller mjølkeramper

Som det var mange av , med andre ord masse slit !

 

 

 

 

 


Mersed`es

 

Denne blei og brukt til og kjøra mjelk til Mundheim med . Bilde er frå 1968

 

 

 

 

På bilde over er det Bedforden  og Mersedes`en som står på meieriet på Mundheim

 

 


Mjelk til Bergen

 

Når meieriet på Mundheim vart lagd ned , blei mjelka kjørt til Bergen . Bilen vart kjøpt i 1971 og den

 kjørte dei  med til 1975, då tankbilane vart sett i drift.

 

 

 

 

 

 

 


Første anleggsbil i 1969.

 

                                     

 

Far min , Lars Ekeland , slutta i Hardanger Sunnhordalanske Dampskipselskap , der han har kjørde buss .

Han begynner og kjøre lastebil for svigerfar sin , besten min , Kristian Stølen.

Bilen kjøpte dei i Sverige . Den vart sett i arbeid på bygginga av veien inn til Mauranger , der det skulle bli kraftutbygging .

 

 

 


Første bilen til faren min.

 

 

 

Denne bilen var den første som far min kjøpte og den hadde han på anlegg i Maurangerfjellet

Under kraftutbygginga der. Personen som er avbilda ved bilen, er ein tunneldriver ( ukjent ) frå Tysse.