Utstyr til sals

 

 

 

 

 

 

Berg kapell

7,20 x 2,55 x 2,80

Tilpasset Camelont aa 4,30

Full sideŚpning dÝrer begge sider

DÝrer bak

Skyve tak

 

Telf . 90 15 36 16