Me utfører

 

 

*   Transport av det meste , tipp , skap og flak , med henger.

*   Kranarbeid .

*   Maskintransport .

*   Tømmertransport .

*   Graving , opparbeiding av hus og hyttetomter , gråsteinsmuring .

*   Sal av sand , singel , pukk , grus , opprettingsmasse , stein , jordmasse og

      elles det som skulle vera av masser.

*   Sal av siloballar og halm .

*   Sal av røyrer , drens og tette røyrer .

*   Pressing og sal av hydrolikkslanger , me lagar på mål og størrelser .

*   Brøyting .

*   Sal av ved .

*   Sal av murstein og heller .